Årsmötesdokument 2023

Årsmötesdokument 1 – Föreslagen dagordning2 – Verksamhetsberättelse 20223 – 2022 Resultatrapport4 – 2022 Balansrapport5 – Revisionsberättelse 20226 – Verksamhetsplan 20237 – Förslag till medlemsavgifter för nästa verksamhetsår8 – Budget 20239 – Valberedningens...