Tidningen Varghunden

SvIVKs tidskrift Varghunden utkommer fyra gånger per år.

Alla klubbens medlemmar får den som ett brev på posten. Tidningen innehåller massor av information om irländsk varghund. Allt från hundens unga år till livet på ålderns höst.

Manusstopp för tidningen är:
1 februari, 1 maj, 1 augusti, 1 november.

Har du några idéer så tveka inte… kontakta redaktören.

Annonsera i tidningen.
Klicka här för information om hur du får in din annons i tidningen.


Är du ny medlem och saknar din tidning?
Det kan bero på att det saknades avsändare när du betalade in medlemsavgiften. Kontakta kassören så kommer tidningen inom en vecka.

Angående material till tidningen.
För bästa möjliga kvalitet i tidningen bör de bilder, som skickas in till redaktionen, vara i orginalformat. Skriv gärna något om bilden och vem som är fotograf,

Tidningen Varghunden är officiell medlemstidning för Svenska Irländsk Varghund Klubben. Förutom att distribueras till klubbens medlemmar skickas tidningen även till djursjukhus och veterinärkliniker, till svenska rasdomare, med flera.