Att köpa valp

Först av allt vill vi tacka dig för att du hittat hit – och gratulera dig till att du i den irländska varghunden funnit en underbar ras. Här kommer några konkreta tips om vad du som valpköpare bör tänka på:

Här på hemsidan finns de uppfödare av irländsk varghund som är medlemmar i klubben och som valt att följa de krav rasklubben ställer. Våra krav på uppfödare sträcker sig längre än Svenska Kennelklubbens. Därför råder vi dig att endast köpa valp från uppfödare som finns på den här klubbens lista.

Du finner många allmänna tips i SKKs broschyr för hundköpare som du hittar här:

https://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Broschyrer/Att-kopa-hund/

För irländsk varghund är det ytterligare ett par viktiga saker du ska kolla med uppfödaren, för att du ska få ett så fint och långt liv som möjligt med din hund:

  • Valparna ska vara shunt-testade före leverans, med godkänt resultat, detta för att kontrollera att valpen inte lider av porta cava shunt som är en allvarlig, medfödd, missbildning i levern. Uppfödaren ska kunna visa intyg/undersökningsprotokoll på detta.
  • Klubben rekommenderar starkt att båda föräldradjuren före parningen ska vara ultraljudundersökta för eventuella hjärtproblem. Detta för att i möjligaste mån undvika ärftliga hjärtsjukdomar. Hjärtundersökningen ska vara gjord så nära parningen som möjligt. Om hjärtundersökning är gjord ska uppfödaren kunna uppvisa protokoll eller intyg på denna.

Har du ytterligare frågor finns det kontaktpersoner under menyn KLUBBEN.

Välkommen till Svenska Irländsk Varghund Klubben – vi önskar dig varmt lycka till och många fantastiska år med din irländska varghund!