RAS – rasspecifik avelsstrategi

Den rasspecifika avelsstrategin, RAS, är ett dokument som alla rasklubbar tar fram för sina respektive raser.
RAS rymmer rashistorik, nulägesbeskrivning samt strategier och mål för framtiden. Tanken är att RAS-dokumentet ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa en hund av rasen. Att läsa igenom den rasspecifika avelsstrategin kan ge en god bild av vad man som valpköpare kan förvänta sig av hundköpet.

Klicka på bilden nedan så öppnas RAS för irländsk varghund.