Om lure coursing

Den 1 januari 1999 blev lure coursing (LC) ett officiellt bruksprov för vinthundar i Sverige. Detta innebär att vinthundar kan erhålla certifikat och därmed också erhålla titeln lure coursingchampion. Hundar som uppnått en viss poängsumma på tävling får också tävla i bruksklass på utställning.

Vad är lure coursing?

Lure coursing innebär simulerad harjakt och är ett sätt att få ett mått på vinthundens naturliga jaktegenskaper. På ett stort fält (ej fotbollsplan utan mer kuperat) placeras en maskin som drivs av ett bilbatteri. Maskinen drar in en lina som går runt 10-15 trissor och som är utplacerade så att banan går i kurvor. Längst ut på linan är en plastpåse knuten, ”luren”, som hundarna jagar. Banlängden varierar mellan 600-800 meter. Hundarna springer normalt i par.

Bedömning

När hunden deltar i ett prov bedöms den enligt följande fem kriterier:
Entusiasm: Hundens intresse för och uppmärksamhet på luren. Hunden skall ivrigt och bestämt jaga luren under hela loppet. Entusiasmen bedöms under hela loppet samt i start och målgång. Om hunden inte låter sig störas av fall och hinder ges hunden hög poäng på entusiasm.
Följsamhet: Graden av hur hunden fäster blicken vid luren och i viss grad hur väl den följer lurens bana samt hur väl den samarbetar med den andra hunden för att fånga luren. En coursing-wize hund räknar ut vart luren skall och springer dit utan att följa luren med blicken vilket ger poängavdrag. Om luren försvinner för hunden ges poängtillägg om hunden aktivt letar efter luren.
Fart: Är hur snabbt hunden rör sig i förhållande till sina konkurrenter. Den absoluta hastigheten är svårt att bedöma. Det är ingen tidtagning på loppet. Man bedömer också om hunden sträcker ut och ger allt i loppet, om den accelererar och springer kraftfullt.
Rörlighet: Hundens förmåga att snabbt och lätt röra sig i olika riktningar och på olika typer av mark. Vinthunden skall kunna vända sig lätt och graciöst utan att ta ut alltför vida svängar, förlora terräng eller skära kurvorna. Den skall också kunna klara kuperad terräng lätt och kunna kontrollera sin fart utan att fall. Dock kan en bra upphämtning kompensera ett poängavdrag vid ett fall.
Uthållighet: Är hundens förmåga att hålla ”full fart” både fysiskt och mentalt. Uthålligheten visar sig främst på långa lopp i kuperad terräng eftersom de flesta hundarna klarar 500 meter på flat mark utan att bli trötta.

På varje del kan hunden tilldelas 20 poäng, d v s totalt 100 poäng. På prov springer hunden två gånger och resultaten läggs samman och delas därefter så att genomsnittspoängen är hundens officiella resultat. För godkänt resultat krävs 50 poäng. Kravet för att få deltaga i bruksklass på utställningar är 55 poäng och kravet för att få certifikat är 67 poäng.

För att hunden skall få deltaga på officiellt prov krävs att den är licensierad.
Detta sker genom två godkända träningslopp och därefter ett godkänt licenslopp vilket måste göras på minst två dagar. Domaren tittar då på hundens fysiska förutsättningar och att den inte stör den andra hunden under loppet. För att en varghund skall kunna få sin licens krävs att den är 18 månader.

Vem anordnar lure coursingverksamhet?

Lure coursingverksamheten drivs av Svenska Vinthundklubben. De olika avdelningarna har olika lösningar på hur de driver verksamheten. I västra avdelningen där jag själv är aktiv, drivs lure coursingen i en egen sektion med egen ekonomi. Vi har träningar de flesta utställningsfria helgerna på våren och hösten med vissa fasta tillfällen då domare är närvarande för att kunna ge licenser. Vi är nu inne på den andra säsongen med officiella LC-prov. Priset för att träna varierar mellan avdelningarna. Hos oss tar vi betalt per lopp och hund, om hunden springer. Vill inte hunden tar vi inte betalt för det. Ett krav för att få vara med och träna/tävla är att ägaren är medlem i SvVK. För mer information om detta får Ni gärna ta kontakt antingen med mig eller med Er avdelning inom Vinthundklubben.

Skaderisk och jaktlust

Vi får ofta frågor om skaderisken är stor. I västra avdelningen har vi nu kört ett stort antal träningar under de senaste två åren och det har varit mycket få incidenter. Det har inte inträffat något allvarligt. Jag tycker snarast det är mindre risk än om man släpper hunden i skogen eftersom banan kontrolleras innan hundarna släpps, så det inte finns stora stenar eller hålor. Det är ju naturligtvis viktigt att hundarna är väl uppvärmda och att ägaren efter loppet ”varvar ner” hunden. Detta minskar skaderisken mycket. För att undvika att hundarna inte är uppvärmda går varje deltagare (med hund) ut och lägger banan både för och efter sitt lopp när vi tränar. Varje ägare har ansvar för sin egen hund men är en domare med kan den stoppa en hund som den inte anser vara i tillräcklig kondition för att springa. Unga hundar får springa delar av banan för att inte överanstränga sig. Ju yngre desto kortare bit. Valpar t ex får springa runt ett par trissor.

En annan fråga vi ofta får är om hundens jaktinstinkter väcks till liv. De flesta av oss har hundar som redan innan den springer på lure-coursing, tycker om att jaga. Vi har inte märkt något enhetligt på hur hundarna reagerar. Vissa verkar tycka att de får utlopp för sin jaktlust och jagar mindre i skogen. Andra reagerar precis tvärtom. Vissa hundar jagar mycket gärna hemma men tycker det är väldigt löjligt att jaga en plastpåse. Ett mycket bra exempel på det är vår gamla hjorthund som vägrar att ens titta på luren.

Varghundar på lure coursing

Hundarna tycker vanligtvis att lure coursing är roligt och det är ett mycket bra sätt att träna hundarna på. De som tycker detta låter intressant får gärna kontakta mig för mer information och tider för träningar som brukar vara mycket trevliga ”hundträffar”.

Lotta Andersson SvVK/Västra Lure Coursing sektionen