Hundfoder och hjärtsjukdom – bidra till forskningen

Vilket är egentligen sambandet mellan hundfoder och hjärtsjukdom? – Vill ni bidra till forskningen? För flera decennier sedan beskrevs det att katter kunde utveckla sjukdom om de inte fick tillräckligt av taurin i sin kost. Två av de allvarliga sjukdomarna man ofta såg hos katter med taurinbrist var en hjärtsjukdom kallad dilaterad kardiomyopati (DCM) där hjärtmuskeln försvagas vilket på sikt leder till hjärtförstoring och hög risk för att utveckla hjärtsvikt samt blindhet då cellerna i ögonbotten skadats. När detta samband kunde påvisas började kommersiella kattfoderproducenter komplettera med taurin i sina foder och sjukdomarna blev därefter mycket mindre vanliga.

Det finns nu bevis för att taurinbrist hos hund, precis som hos katt, kan leda till hjärtsjukdomen DCM. Till skillnad från katter, anses hundar själva ha förmågan att producera taurin till en viss grad. Detta gör det svårare att dra slutsatser rörande fodrets betydelse för utvecklingen av sjukdomen, eller om andra faktorer såsom släktskap, också har en inverkan. De hundar som utvecklar taurinbristorsakad DCM kan i vissa fall bli fullt återställda om taurinnivåerna normaliseras med dietärt taurintillskott. Detta har gjort att vi ställt oss frågan: Hur är taurinnivåerna i blodet hos olika hundar som utfodras med samma typ av diet och har de olika taurinnivåer någon inverkan på deras hjärtfunktion? 

Undersökning och blodprov 
Baserat på vilket foder din hund äter kommer ni få möjligheten att vara med i studien. Vid deltagande i studien, vilket är kostnadsfritt, kommer din hund genomgå en ultraljudsundersökning av sitt hjärta för att undersöka dess struktur och funktion, elektrokardiografi (EKG) för att bedöma hjärtats elektriska aktivitet och blodprovstagning för att analysera taurinnivåerna i blodet. Detta utförs vid ett besök på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

Om ni vill delta får ni gärna fylla i formuläret här nedanför så kontaktar jag er därefter.
Vill ni delta men inte kan får ni gärna dela formuläret!

Länk till formuläret: Hundfoder och hjärtsjukdom (google.com)

Kontakt
Veterinärstudent: Jonathan Hober
Detta är en del av mitt examensarbete i veterinärmedicin på Sveriges Lantbruksuniversitet. Ni når mig via min mailadress: johr0004@stud.slu.se

Handledare: Professor Jens Häggström vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
Biträdande handledare: Karin Kriström legitimerad veterinär och doktorand i veterinärmedicin vid Sveriges Lantbruksuniversitet