Avels- och hälsokommitté, AHK

Klubbens avels- och hälsokommitté driver ett antal olika projekt inom området avel och hälsa för våra irländska varghundar. Kommittén informerar löpande om pågående projekt.


E-post till alla medlemmar i AHK: ahk@svivk.se