FIWC

FIWC står för Federation of Irish Wolfhound Clubs och är en internationell sammanslutning av rasklubbar för irländsk varghund världen runt.

FIWC stöttar bland annat forskningsprojekt kring vår ras och anordnar internationella utställningar och träffar.

Svenska Irländsk Varghund Klubben är medlem i FIWC, vilket ger oss ett rikt utbyte av erfarenheter och kunskap från hela världen.

Läs mer här: https://www.fiwc.club/index.html#

Nyhetsbrev September 2020

FIWC – Kontakter


FIWC gjorde 2018 en enkät om hälsa bland klubbar för irländsk varghund. Genom att klicka på den här texten kan du läsa en sammanfattning av resultaten.