Hälsa

Irländska varghundar drabbas i första hand av tre allvarliga sjukdomar: osteosarkom (skelettcancer), hjärtsjukdomen dilaterad kardiomyopati (DCM) och lunginflammation. Det forskas intensivt för att finna orsakerna till dessa sjukdomar hos hundar, inte bara vår egen ras är drabbade.

Har du frågor är du välkommen att kontakta klubbens avels- och hälsokommitté på e-post ahk@svivk.se

Klicka bara på dokumentens namn för att öppna dem.

OSTEOSARKOM
Info om osteosarkom

Blanketter:
Medgivaravtal
Instruktioner för blodprovstagning
Hälsoenkät

DILATERAD KARDIOMYOPATI (DCM)
Info om dilaterad kardiomyopati (DCM)

DCM Blanketter:
DCM Blankett
Bidragsregler
Biobanksmedgivaravtal
Instruktioner för blodprovstagning
Frågeformulär DCM

LUNGINFLAMMATION

I länken nedan hittar du hemsidan till irish wolfhound health group. Där finns dokument att skriva ut (essential information for vets) och ta med till veterinären vid misstanke om lunginflammation och där det framgår vad bästa behandling är.

Pneumonia – IRISH WOLFHOUND HEALTH GROUP (iwhealthgroup.co.uk)


En studie om lunginflammation på irländsk varghund

En irländsk varghund med lunginflammation. Var aktsam på symtomen och kontakta veterinär omedelbart om de uppträder.

RAPPORT OM DÖDSORSAK
Om er irländska varghund avlider är det mycket viktigt att i forskningssyfte få ta del av orsaken. Vi är därför mycket tacksamma om ni vill fylla i och skicka in denna enkät. Klicka bara på bilden för att öppna enkäten i eget fönster.
TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN VÄRDEFULLA HJÄLP!