Info från SKK

13/9-22

Information om nya FCI championat för juniorer och veteraner


13/9-22

Under hösten kommer SKK visionsarbete, SKK 2030, att åka på turné runtom i Sverige. Målet är att vi ska kunna träffa så många medlemmar som möjligt mellan den 13 september och 17 november.

På vår hemsida finns information om SKK 2030 i allmänhet (vi släppte en delrapport i juli) och om turnén i synnerhet, där kommer vi även publicera vilka lokaler vi har träffarna i.

Det finns också en sida där medlemmar kan anmäla intresse för att delta vid våra träffar, det är inget vi kräver – alla får komma – men det hjälper oss i planeringen av vår turné!

SKK 2030 på SKK.se

Information om turnén på SKK.se

Intresseanmälan för turnétillfällen

Facebookinlägg om turnén


16/5-22

Svenska Kennelklubben genomför för närvarande ett projekt med målet att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, och därefter utarbeta strategier som kan ta oss mot visionen. Vi kallar projektet för SKK 2030 – du kan läsa mer om det på vår webbplats.

För att vi ska kunna utvecklas och bli bättre är det viktigt för oss att förstå hur våra medlemmars vardag med hund ser ut idag. Därför har vi tagit fram en enkät som vi vill att så många av våra medlemmar som möjligt ska få möjlighet att svara på.

Enkäten tar ungefär 15-20 minuter att svara på för hundägare och uppfödare – är man inte hundägare är man klar på några minuter. Den som slutför enkäten har även möjlighet att vinna något av de 50 priser vi kommer lotta ut.

Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/SKK2030


16/1-22 Nytt år och nya utställningsregler

27/11-21 Utställnings- och championatregler 2022-2026