List of points

Vid utställning kan domaren tillämpa den så kallade ”list of points”, som anger i vilken ordning de olika delarna på hunden ska bedömas, utifrån betydelse. In order of merit:

 1. Rastyp: Rastyp är viktigast, därefter följer…
 2. Helhetsintrycket: Stor och respektingivande.
 3. Rörelserna: Rörelserna skall till karaktären vara ansträngningslösa och aktiva.
 4. Huvud: Här omnämns också att det inte skall ha droppnäsa (”level”),
  av vikt är också att huvudet är långt och bäres högt.
 5. Framställ: Här omnämns också den kraftiga benstommen i frambenen och åter att armbågarna skall vara tillbakalagda.
 6. Bakstället: Bakstället skall vara långt, muskulärt och vackert vinklat.
 7. Pälsen: Den rastypiska pälsen är sträv och hård med extra längd över ögon och under hakan.
 8. Lång kropp: ”Well Ribbed Up” betyder att revbenen skall vara väl välvda ända bak och bröstkorgen lång. En varghunds längd kommer av den långa bröstkorgen, inte av en lång vek länd. Väl välvda revben
  och rejäl bredd över höfterna ger ett kraftfullt, korrekt bakställ.
 9. Längd, Buklinje: Välvd länd och uppdragen buklinje.
 10. Öronen: Öronen skall också vara små, bäras som hos greyhound. Här bör man vara medveten om att öron, tassar och svans ”växer” en
  varghundsvalp i så småningom. Dessa tre punkter är alltså
  hos en valp något oproportionerliga, liksom är benen knöliga
  vid tillväxtzonerna.
 11. Tassar: Tassarna skall vara lagom stora, slutna med väl välvda tår.
 12. Halsen: Halsen skall vara lång, välvälvd och stark.
 13. Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara mycket djup, lagom bred.
 14. Skuldrorna: De muskulösa skuldrorna skall vara snedställda sedda såväl från sidan som framifrån.
 15. Svansen: Svansen skall vara lång och svagt böjd.
 16. Ögonen: Ögonen skall vara mörka.

  Det påpekas också, att om på något ställe dessa ”points” verkar stå
  i motsatsförhållande till eller avviker från standarden, så är det standarden som är korrekt. Denna lista ger endast de olika punkterna i förtjänstordning.