Övriga funktionärer

Revisor
Susanne Rönnberg
Östra Gunnsmark 235
915 94 Ånäset
070-516 51 06
sussisu@outlook.com

Revisor
Tinna Romlin Wooremaa
Långgattu 60
781 95 Borlänge
070-246 74 35
tinna@bahnhof.se

Revisorsuppleant
Susanne Kemi
Hantverkargatan 24C
794 34 Orsa
0250-438 48, 070-390 69 89

Revisorsuppleant
Britt-Marie Svensson
Vibberbovägen 127
777 94 Söderbärke
070-337 23 23
britt-marie@brodernasvensson.se


Valberedning, sammankallande
Ulla Enevåg
Vintergatan 47
793 41 Insjön
0247-411 14
ulla.enevag@gmail.com

Ing-Mari Johansson
Tranum Lindhaga 1
530 30 Tun
070-444 36 46
cazavinas@gmail.com

Valberedning
Cina Bergström
Nöbbele Broaryd 9
355 74 Värends Nöbbele
070-5749366
cina.bergstrom@hotmail.com


Avels- och hälsokommittén, AHK
Magnus Widén
Ylva Tallqvist
E-post till alla medlemmar i AHK: ahk@svivk.se


Valphänvisning
Helena Boo Robertsson
Påarp 1332
289 73 Immeln
070-914 44 96
hb.mr@outlook.com


Tidningen Varghunden, redaktör
Inger Högberg, tf
Åstorpsbacken 8
134 31 Gustavsberg
070-570 10 97
redaktor@svivk.se

Ansvarig tidningsutgivare
Lisen Ekström
Säckestad Karlsro 65
549 92 Moholm
0500-44 21 13
072-008 65 18
lisen@artcuinns.se


Sponsoransvarig
Lisen Ekström
Säckestad Karlsro 65
549 92 Moholm
0500-44 21 13
072-008 65 18
lisen@artcuinns.se


Klubbshop, försäljningsansvarig
Tobias Andersson
Ganstabergsvägen 6
137 91 Västerhaninge
0735616953
t-a1983@hotmail.com


Certifierad utställningsansvarig
Irma Aalto
Östergökssvängen 57
163 54 Spånga
070-559 04 97
irma.aalto@gmail.com


Utställningsresultat
Poängräkning utställningar

Jessica Zetterlund
Ringaberget 5
544 94 Hjo
076-875 14 44
j.zetterlund@live.se


Delegat till FIWC
Jessica Zetterlund
Ringaberget 5
544 94 Hjo
0768751444
j.zetterlund@live.se

Per Lundström
Eksättravägen 5
152 95 Södertälje
mr.per.lundstrom@gmail.com


Webmaster
Jessica Zetterlund
Ringaberget 5
544 94 Hjo
076-875 14 44
webmaster@svivk.se