Bli medlem

För att bli medlem i klubben behöver du bara betala in rätt medlemsavgift på Swedbank Bankgiro: 251-5351, ange ditt namn, adress och att det gäller medlemskap.
Samt fylla i vårt Medlemsformulär. https://svivk.se/medlemsformular/

Tidigare medlemmar kan naturligtvis också med fördel använda Medlemsformuläret.
Glöm inte att skriva din adress.

Medlemsavgifter

Klubben har rullande medlemskap. Avgiften du betalar gäller i 12 månader från den dag du betalar. Nytt medlemskap samt valpgåvomedlemskap kan alltså tecknas under hela året.

Medlem i Sverige och i utland 300kr
Familjemedlem 100kr
Valpgåvomedlem (förmedlas endast av uppfödaren) 150kr
Valpgåvomedlem utland (frivillig)300kr

Swedbank Bankgiro: 251-5351
Utlandsbetalning: SE07 8000 0815 6290 4702 1366 SWEDSESS
Svenska Irländsk Varghund Klubben
Skriv namn och adress och att det gäller medlemsavgift.

Kontaktpersoner och distrikt

Medlemmarna i klubben delas in i områden, så att du ska ha nära till dina egna kontaktpersoner och lokala aktiviteter. Du ser våra olika kontaktpersoner under menyn KLUBBEN – KONTAKTPERSONER PER DISTRIKT.

De två första siffrorna i ditt postnummer avgör vilket distrikt du tillhör:

89-98 Övre Norra (ÖN)
77-88 Nedre Norra (NN)
65-73, Mellersta (M)
10-19, 58-64, 74-76 Östra (Ö)
40-47, 50-56 Västra (V)
20-39, 57 Södra (S)


VÄLKOMMEN!