Bli medlem

För att bli medlem i klubben behöver du bara betala in rätt medlemsavgift på Swedbank Bankgiro: 251-5351, ange ditt namn, adress och att det gäller medlemskap.
Samt fylla i vårt medlemsformulär.

Tidigare medlemmar kan naturligtvis också med fördel använda medlemsformuläret.
Glöm inte att skriva din adress.

Medlemsavgifter

Klubben har rullande medlemskap. Avgiften du betalar gäller i 12 månader. Nytt medlemskap samt valpgåvomedlemskap kan alltså tecknas under hela året.

Medlem i Sverige och i utland 300kr
Familjemedlem 100kr
Valpgåvomedlem (förmedlas endast av uppfödaren) 100kr
Valpgåvomedlem utland (frivillig)150kr

Swedbank Bankgiro: 251-5351
Utlandsbetalning: SE07 8000 0815 6290 4702 1366 SWEDSESS
Svenska Irländsk Varghund Klubben
Skriv namn och adress och att det gäller medlemsavgift
.

VÄLKOMMEN!