Poängräkning 2021

Nu börjar utställningarna dra igång igen och styrelsens beslut att ta bort poängräkningen har återkallats. Poängräkningen börjar gälla från och med 12/7 både inom utställning och LC.

Hälsningar
Styrelsen