Årsmöte 2021

SKK har givit alla organisationer dispens från sina stadgar avseende årsmöten 2021. Enligt de nya direktiven har vi två alternativ; antingen hålla ett digitalt årsmöte senast 30 juni 2021 eller att helt enkelt skjuta upp årsmötet till 2022. Det senare alternativet gäller med vissa förutsättningar, bl.a. att klubbens revisorer lämnar en revisionsberättelse utan anmärkning för verksamhetsåret 2020 och att medlemmarna är okej med att vi skjuter upp årsmötet. SKK anser inte det möjligt att hålla ett fysiskt årsmöte innan 30 juni med de restriktioner som finns idag. Styrelsen beslutade att arbeta för att skjuta upp årsmötet till 2022.

Valberedningen och revisorerna är informerade om läget. En verksamhetsberättelse jobbas på i detta nu och styrelsen återkommer med mer information så snart revisorerna granskat styrelsens förvaltning av verksamhetsåret 2020.

Vi har möjlighet att ändra på detta beslut fram t.o.m 15 maj om förutsättningarna skulle ändras. Sker förändringar kommer vi att få nya direktiv av SKK och vi har som sagt fram till 15 maj att revidera vårt beslut att skjuta upp årsmötet till 2022.