Årsmöte 2021

Styrelsen beslutade att vi pga rådande restriktioner i nuläget inte kan kalla till årsmöte 2021 och att vi avvaktar med beslut tills vi får mer information.