3/8 Kristinehamn
Stora Specialen
SvIVK officiell utställning.

Domare:
Anne Webb, kennel Foinaven, UK.
Reservdommare: Tore Grönhaug
Reservation för domarändringar

Utställnings-PM

Inbjudan till kvällsaktiviteterna

Sista anmälnings- och betalningsdag
14/7 2019.


Direkt till internetanmälan.


31/8 Sifferbo SvIVK inofficiell utställning.

Domare:
Chris Crane, kennel Seplecur, UK.
Reservation för domarändringar

Utställnings-PM

Sista anmälnings- och betalningsdag
11/8 2019.


Direkt till internetanmälan.
När du skickar in anmälan till SvIVK avtalar du därmed att vi får behandla dina
personuppgifter för denna utställning. De personuppgifter som du lämnar till SvIVK
i samband med anmälan behövs för att vi ska kunna administrera och ta emot din
anmälan och betalning, skapa en utställningskatalog samt redovisa utställningsresultat.

4/5 Kristinehamn SvIVK inofficiell utställning.

Utställnings-Resultat


6/4 Floby SvIVK inofficiell för alla raser.

Utställnings-Resultat