12/10 Karlstad SvIVK inofficiell utställning för alla raser.

Välkomna till
4H Gården i Karlstad
2019-10-12!
PM och info!
När du skickar in anmälan till SvIVK avtalar du därmed att vi får behandla dina
personuppgifter för denna utställning. De personuppgifter som du lämnar till SvIVK
i samband med anmälan behövs för att vi ska kunna administrera och ta emot din
anmälan och betalning, skapa en utställningskatalog samt redovisa utställningsresultat.

31/8 Sifferbo SvIVK inofficiell utställning.

Utställnings-Resultat


3/8 Kristinehamn
Stora Specialen
SvIVK officiell utställning.

Utställnings-Resultat


4/5 Kristinehamn SvIVK inofficiell utställning.

Utställnings-Resultat


6/4 Floby SvIVK inofficiell för alla raser.

Utställnings-Resultat