12/10 Karlstad SvIVK inofficiell utställning för alla raser.

Domare:
Bo Paulsson: grupp 1, 7, 8.
Jörgen Oinonen: grupp 2, 3, 4, 6.
Annica Gustavsson: grupp 5, 9, 10.
Reservation för domarändringar

Utställnings-PM

Anmälan till utställningen görs via MG Events. Sista anmälnings- och betalningsdag:
29/9 2019.

När du skickar in anmälan till SvIVK avtalar du därmed att vi får behandla dina
personuppgifter för denna utställning. De personuppgifter som du lämnar till SvIVK
i samband med anmälan behövs för att vi ska kunna administrera och ta emot din
anmälan och betalning, skapa en utställningskatalog samt redovisa utställningsresultat.

31/8 Sifferbo SvIVK inofficiell utställning.

Utställnings-Resultat


3/8 Kristinehamn
Stora Specialen
SvIVK officiell utställning.

Utställnings-Resultat


4/5 Kristinehamn SvIVK inofficiell utställning.

Utställnings-Resultat


6/4 Floby SvIVK inofficiell för alla raser.

Utställnings-Resultat