19/9 Mullsjö SvIVK Västras
inofficiella special.

Utställnings-Resultat


22/8 Kristinehamn SvIVK Mellerstas
inofficiella special.

Utställnings-Resultat

Observera tidigare annonserad utställningsplats är ändrad.
Ny plats är Kristinehamn Herrgårdscamping
http://herrgardsliv.se

25/7 Strömsholm
SvIVK Officiella Stora Special.

Utställnings-Resultat


21/6 Tånga Hed SvIVK Västras
inofficiella special.

Utställnings-Resultat


21/3 Floby SvIVK inofficiell för alla raser.

Utställnings-Resultat