29/3 Floby SvIVK inofficiell för alla raser.

Utställnings-Resultat


30-31/5 FCI Sighthound Show ----

Utställnings-Resultat


26/7 Tammsvik SvIVK Östras
Inofficiella Special

Utställnings-Resultat


22/8 Sifferbo SvIVK Nedre Norras
Inofficiella Special

Utställnings-Resultat


20/9 Mullsjö SvIVK Västra/Södras
Inofficiella Special

Utställnings-Resultat