16/12-2015

Regler och anvisningar för SvIVKs utställningar gällande från 2016-01-01

Länk till SKKs Utställning och Championat regler
Länk till Anvisningar för utställningar som inte stambokförs


6/4-2015

Styrelsen informerar om SKK's grundregler mm. Dessa regler gäller SvIVK.

Länk till SKK's Grundregler.
Länk till PuL på Datainspektionen.


19/2-2015

Regler och anvisningar för SvIVKs utställningar gällande från 2015-01-01


1/1-2014

På styrelsemöten den 4 och 5 november 2013 beslutades följande:

Anmälningsavgifterna för våra inofficiella Specialer ändras till:
Vuxna hundar 250 kr
Valpar och Veteraner 150 kr
(över 10 år gratis)
På våra utställningar krävs minst 25 fullbetalande hundar.

Svenska Irländsk Varghund Klubbens regler för valphänvisning är:

  • Uppfödaren ska följa SKK:s grundregler
  • Godkänt ha genomgått SKK:s uppfödarutbildning eller liknande
  • Vara medlem i SvIVK sedan tre år
  • Uppfödaren ska shunttesta sina valpkullar och informera sina valpköpare om detta, samt resultatet
  • Max två valpkullar förmedlas per uppfödare och år
  • Uppfödaren skänker sina valpköpare medlemskap i ett år i Svenska Irländsk Varghund Klubben.


  • Både beslutet om ändrade anmälningsavgifter och
    regler för valphänvisning gäller från den 1 januari 2014.