Med detta formulär kan du skicka in en medlemsanmälan.

I samband med att ni gör en medlemsanmälan skall även medlemsavgiften
betalas in på Swedbank Bankgiro: 251-5351 för att ett medlemskap skall registreras i klubben.

Skriv namn o adress och att det gäller medlemsavgift

Medlemsavgifter se medlemsinformation

Medlemskapet löper efter kalenderår xx0101 - xx1231.
Medlemsavgifter inbetalda efter 1/10 innevarande år gäller
som medlemsavgift även för nästkommande år.

OBS! Glöm inte att fylla i er adress. OBS!


Anmälan gäller för år:

Namn:

Adress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer:

E-postadress:

Familjemedlem:

Övrig information lämnas här:

Glöm inte att betala in din medlemsavgift
på Swedbank Bankgiro: 251-5351

Utlandsbetalning: SE07 8000 0815 6290 4702 1366 SWEDSESS