PM skickas via e-post.

Nummerlapp hämtas i sekretariatet på utställningsdagen.

Anmälningsavgiften skickas in på SvIVK's bankgiro 251-5351, Swedbank.

Avgift för "Valp 4-6 mån", "Valp 6-9 mån" och "Veteran 7-10 år" : 150:- ; "Veteran över 10 år" : Gratis
Avgift för "Junior 9-15 mån", "Unghund 15-24 mån", "Vuxen 2-3 år", "Vuxen 3-5 år" och "Vuxen 5-7 år" : 250:-
Flerhundsrabatt: fr o m tredje anmälda hund med samma ägare är avgiften 150:- (gäller ej valpar och veteraner).

Ni bör få en bekräftelse på er anmälan inom ett par dagar,
annars kontakta mottagaren via telefon.

Observera att ALLA fälten måste utfyllas i formuläret.


Skriv in den email som gäller för utställningen: mellersta@svivk.se. Se PM!

Skriv in utställningens email från pm:et här

Utställningsplats:
Övre norra 3230 | Nedre norra 3240 | Östra 3250 | Mellersta 3260 |
Västra 3270 | Södra 3280 | Stora Specialen 3030

Skriv utställningsplatsens kontrollnr. enl. pm:et


HUNDENS UPPGIFTER

Kön:

Anmäls i följande klass:

Hundens eventuella titel och namn:

Registreringsnummer:

Hundens födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD):

Faderns eventuella titel och namn:

Moderns eventuella titel och namn:


UPPFÖDARE

Uppfödarens namn:

Uppfödarens bostadsort:


ÄGARUPPGIFTER

Ägarens namn:

Adress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer:

E-postadress:

Bekräftelse på anmälan skickas till denna adress


Övrig information lämnas här:

Anmälan inskickad av:

Glöm inte att betala in din avgift senast anmälningstidens utgång
på Swedbank Bankgiro: 251-5351

Utlandsbetalning: SE07 8000 0815 6290 4702 1366 SWEDSESS