Royal Canin Varghunden

Välkommen till Svenska Irländsk Varghund Klubben!

Irländsk Varghund. En av världens största hundraser, där hanen blir 85-90 cm i mankhöjd och väger sina modiga 60-70 kg och tiken något mindre. Storleken är imponerande och så även det lugn, den säkerhet och den respekt som den inger.


Avels- & Hälsokommittén informerar om:Hjärtundersökning av
irländsk varghund.Bidragen för 2018 är i stort sett slut. Tack till alla som gjort den här viktiga undersökningen av våra varghundars hjärtan, som bidrag till forskningen och till hälsan för den egna hunden.
Med eller utan bidrag ska förstås du som ansvarsfull hund-ägare eller uppfödare fortsätta att hjärtundersöka.
AHK återkommer om eventuella fortsatta program och bidrag för detta.

21/10-18


Vill du ha kontakt med någon i klubben?
Kontaktinformation!

Är du eller vill du bli medlem?
Medlemsinformation!

Går du i valptankar?
Valpar!

Vill du kanske träffa en Irländsk Varghund?
Hos en uppfödare eller på en utställning kanske.


RAS 2018Det här är den reviderade och uppdaterade versionen av RAS, rasspecifika avelsstrategier, för påseende.
Om du har frågor eller synpunkter måste vi ha dem SENAST DEN 25 JANUARI 2019.
Efter eventuella justeringar skickas sedan dokumentet vidare till Svenska Vinthundklubben och därefter till SKK för granskning och slutgiltigt fastställande.

Läs nuvarande version av RAS 2018 här!


Frågor eller synpunkter mailar du till
ahk@svivk.se

Resultat
Gällande fr.o.m. 2017-02-25

Dags att betala medlemsavgiften?
Titta på adressetiketten!


Såhär gör du.

Dilaterad Cardio Myopati (DCM)
hos Irländsk Varghund.


Mer information.

25/11-15

Styrelsebeslut.

Viktig information till våra uppfödare
från våra vänner i England!

In english!

Annonsera i Varghunden!
Här finns all information ni behöver.


Svenska Irländsk Varghund klubben är medlem i