Royal Canin Royal Canin Varghunden

Välkommen till Svenska Irländsk Varghund Klubben!

Irländsk Varghund. En av världens största hundraser, där hanen blir 85-90 cm i mankhöjd och väger sina modiga 60-70 kg och tiken något mindre. Storleken är imponerande och så även det lugn, den säkerhet och den respekt som den inger.
Det finns en stor oro hos många ägare av irländsk varghund om vilken hjälp man kan få ifall någon av våra hundar drabbas av lunginflammation.

Behandlingsmetoderna ser idag väldigt olika ut beroende på var i landet man bor.

Avels – och Hälsokommitte´n har tagit fram en enkät angående lunginflammation hos irländsk varghund. Syftet med enkäten är att få ett tillförlitligt underlag så att klubben ska kunna söka hjälp angående behandlingsmetoderna vid lunginflammation, samt att använda enkätsvaren till klubbens revidering av RAS (Ras specifik avelstrategi).

Vi behöver svar från ägare till levande hundar men även från ägare där hundar tyvärr avlidit.

Även hundar som drabbades tillbaka i tiden. Har ni inte alla svar så svara så gott ni kan.

Ägare av irländsk varghund uppmanas nu att svara på denna enkät och bidra till att rasen kan få den hjälp vi så väl behöver. Det är av särskild vikt och även vår förhoppning att uppfödare tar sig tid att besvara enkäten, eftersom de besitter mycket kunskap om rasen och har erfarenhet av många hundar.

Varje ifylld enkät är mycket viktig för det sammanställda resultatet!

Vi vill ha in svaren före den 31 oktober 2017.

Tack för din medverkan
Sonny, Sofie och MarieKlicka på bilden för att komma till enkäten.


Vi i Avels- och hälsokommittén försöker samla in svar för att kunna driva frågan om behandlingsmetod vidare. Det här gör vi för att vi ska få rätt hjälp till våra irländska varghundar som kan drabbas allvarligt av just lunginflammation. Den här enkäten gäller bara för en hund. Dessutom riktar den sig till första gången det hände. Har du fler hundar som drabbas ber vi dig svara på enkäten en gång per hund. Tack för att du tar dig tid att hjälpa till i den här viktiga frågan!

17/9-17


Avels- & Hälsokommittén informerar om:

SKK har förlängt bidraget
för hjärtundersökning av
irländsk varghund
tom 2017-12-31.Bidraget betalas så långt pengarna räcker.
Vi uppmanar uppfödare och hundägare att hjärtundersöka
avelsdjur/ hundar och få bidrag enligt bidragsreglerna.
Blankett och bidragsregler finns nedan.


Allt för vår ras - Irländsk Varghund.

Läs mer om hur det går till.
Läs även mer om AHK.

18/6-17


Avels- & Hälsokommittén informerar om:


AHK uppmanar alla ägare av avlidna irländska varghundar att vänligen fylla i den skrivbara dödsorsaks-rapporten.


Man kan lämna in uppgifter på tidigare avlidna hundar. Alla uppgifter tas tacksamt emot.

Läs mer om hur det går till.
Läs även mer om AHK.

2/11-14


Rasspecifik avelsstrategi.
Version 2

Uppdaterad 31/3-14


SvIVK Styrelsebeslut ang. kennelhosta och utställningar!

"Klubben vill markera hur allvarligt man ser på smittorisken och vikten av att man inte utsätter andra hundar för kennelhostan."

OBS! Läs mer här.

4/6-13


Forskningsprojekt om kennelhosta!

Projektet syftar till att ge en bild av smittläget i Sverige, information som är viktig för att kunna förebygga sjukdom och förhindra smittspridning.

Vad kan varghundsägare göra?

27/5-13


Vill du ha kontakt med någon i klubben?
Kontaktinformation!

Är du eller vill du bli medlem?
Medlemsinformation!

Går du i valptankar?
Valpar!

Vill du kanske träffa en Irländsk Varghund?
Hos en uppfödare eller på en utställning kanske.
Länkar:
Irish Wolfhound festival i Morokulien.
Anmälning Norge.
Anmälning Sverige.

Våra Veteraner


Idag levande veteraner
Vi uppmanar er att skriva till oss i Avels- och Hälso-kommittén när du har en irländsk varghund som fyllt
åtta år eller mer och som fortfarande är i livet.
Vi kommer att publicera dessa hundar i Varghunden
så skicka gärna med ett foto på din hund och skriv
några rader om honom eller henne.

Mer info.

Idag avlidna veteraner
Vi uppmanar er att skriva till oss i Avels- och Hälso-kommittén om du haft en irländsk varghund som tyvärr
inte längre är i livet. Vi vill ha in hundar födda från 2000
som nådde en ålder av 8 år eller mer.
Vi kommer att publicera dessa hundar i Varghunden.

Mer info.

Maila uppgifterna till
sofie.wolfhenge@live.se.

Våra Veteraner

Resultat
Gällande fr.o.m. 2017-02-25

Så här kommer vi att arbeta
med tidningen Varghunden

Efter att vår tidigare redaktion avgått kommer vi att förändra arbetssättet med vår tidning.

Arbetet kommer att skötas av en redaktionsgrupp, där olika personer arbetar med sina respektive uppgifter. Exempel på de områden vi nu håller på att rekrytera är resultatredovisning, annonser, artiklar, distribution, med flera. Istället för att ha en traditionell redaktör kommer vi också troligen att ha en funktion som mer liknar projektledarens, som ser till att arbetet inom de olika funktionerna flyter på.

Tidningen kommer även i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år.

Fortfarande saknar vi medarbetare till tidningen.
Har du kunskap eller intresse av att hjälpa till inom något område som rör tidningen
Välkommen att höra av dig till redaktionsgruppen
på e-post redaktor@svivk.se

Dags att betala medlemsavgiften?
Titta på adressetiketten!


Såhär gör du.

Dilaterad Cardio Myopati (DCM)
hos Irländsk Varghund.


Mer information.

25/11-15

Styrelsebeslut.

Viktig information till våra uppfödare
från våra vänner i England!

In english!

Annonsera i Varghunden!
Här finns all information ni behöver.


Svenska Irländsk Varghund klubben är medlem i