Royal Canin Varghunden

Välkommen till Svenska Irländsk Varghund Klubben!

Irländsk Varghund. En av världens största hundraser, där hanen blir 85-90 cm i mankhöjd och väger sina modiga 60-70 kg och tiken något mindre. Storleken är imponerande och så även det lugn, den säkerhet och den respekt som den inger.


Allvarlig sjukdom hos hundar i Norge.

Som många hundägare förhoppningsvis redan vet har ett antal hundar i Norge drabbats av en ännu oidentifierad sjukdom med blodig diarré, kräkningar och snabbt försämrat allmäntillstånd ofta med dödlig utgång.

Vi uppmanar alla hundägare att iaktta försiktighet och att följa utveckling och direktiv på SKKs hemsida. Mycket information finns på Norska Kennelklubbens, NKKs, hemsida.

Läs mer på SKK
Läs mer på NKK


Irish Wolfhound Health Group, UK.
Informerar:How Can You Contribute to Health Research in Irish Wolfhounds.Avels- & Hälsokommittén informerar om:Hjärtundersökning av
irländsk varghund.Det bidrag klubben fått av SKK för hjärtundersökningar är slut men det viktiga forskningsarbetet om våra varghundars hjärtan fortsätter hos SLU.
Styrelsen i SvIVK har därför beslutat att avsätta en summa att användas för bidrag till dem som genomför hjärt-undersökning/obduktion av sina irländska varghundar i enlighet med de regler som finns beskrivna under Info/Dokument/Hjärtundersökning/ Bidragsregler här på hemsidan.
(Samma regler som tidigare)

SvIVKs styrelse 2019-02-04


Vill du ha kontakt med någon i klubben?
Kontaktinformation!

Är du eller vill du bli medlem?
Medlemsinformation!

Går du i valptankar?
Valpar!

Vill du kanske träffa en Irländsk Varghund?
Hos en uppfödare eller på en utställning kanske.


SvIVK Inoff. för alla raser
Karlstad 12/10-2019


PM - Välkomna till Karlstad.

SvIVK Special
Sifferbo 31/8-2019

Resultat


Gällande fr.o.m. 2017-02-25

Dags att betala medlemsavgiften?
Titta på adressetiketten!


Såhär gör du.

Dilaterad Cardio Myopati (DCM)
hos Irländsk Varghund.


Mer information.

25/11-15

Styrelsebeslut.

Viktig information till våra uppfödare
från våra vänner i England!

In english!

Annonsera i Varghunden!
Här finns all information ni behöver.


Svenska Irländsk Varghund klubben är medlem i