Royal Canin Varghunden

Välkommen till Svenska Irländsk Varghund Klubben!

Irländsk Varghund. En av världens största hundraser, där hanen blir 85-90 cm i mankhöjd och väger sina modiga 60-70 kg och tiken något mindre. Storleken är imponerande och så även det lugn, den säkerhet och den respekt som den inger.


Hälsoundersökning Irländsk varghund för revidering av SvIVK RAS 2018


Det är nu dags för en ny enkät gällande hälsan
på den irländska varghunden, då SvIVK är ålagda
av SKK att göra en revidering av RAS.
Revidering av RAS ska ske vart 5:e år.

Det är extremt viktigt att vi får in så mycket information
som möjligt om rasen för att korrekt kunna fastställa
hälsotillståndet idag i förhållande till tidigare uppgifter.

Vi vill ha in svaren senast 30/9-2018.

Tack för din medverkan och trevlig sommar!
Marie, Sofie och Sonny
Avels- och hälsokommittén i SvIVK

Länk till enkäten


Avels- & Hälsokommittén informerar om:

SKK har förlängt bidraget
för hjärtundersökning av
irländsk varghund
tom 2018-12-31.Bidraget betalas så långt pengarna räcker.
Vi uppmanar uppfödare och hundägare att hjärtundersöka
avelsdjur/ hundar och få bidrag enligt bidragsreglerna.
Blankett och bidragsregler finns nedan.


Allt för vår ras - Irländsk Varghund.

Läs mer om hur det går till.
Läs även mer om AHK.

18/6-17Rasspecifik avelsstrategi.
Version 2

Uppdaterad 31/3-14


SvIVK Styrelsebeslut ang. kennelhosta och utställningar!

"Klubben vill markera hur allvarligt man ser på smittorisken och vikten av att man inte utsätter andra hundar för kennelhostan."

OBS! Läs mer här.

4/6-13


Forskningsprojekt om kennelhosta!

Projektet syftar till att ge en bild av smittläget i Sverige, information som är viktig för att kunna förebygga sjukdom och förhindra smittspridning.

Vad kan varghundsägare göra?

27/5-13


Vill du ha kontakt med någon i klubben?
Kontaktinformation!

Är du eller vill du bli medlem?
Medlemsinformation!

Går du i valptankar?
Valpar!

Vill du kanske träffa en Irländsk Varghund?
Hos en uppfödare eller på en utställning kanske.


Varghundsträff på Idkerbergets IP

Läs mer i inbjudan

ResultatVåra Veteraner


Idag levande veteraner
Vi uppmanar er att skriva till oss i Avels- och Hälso-kommittén när du har en irländsk varghund som fyllt
åtta år eller mer och som fortfarande är i livet.
Vi kommer att publicera dessa hundar i Varghunden
så skicka gärna med ett foto på din hund och skriv
några rader om honom eller henne.

Mer info.

Idag avlidna veteraner
Vi uppmanar er att skriva till oss i Avels- och Hälso-kommittén om du haft en irländsk varghund som tyvärr
inte längre är i livet. Vi vill ha in hundar födda från 2000
som nådde en ålder av 8 år eller mer.
Vi kommer att publicera dessa hundar i Varghunden.

Mer info.

Maila uppgifterna till
sofie.wolfhenge@live.se.

Våra Veteraner


Gällande fr.o.m. 2017-02-25

Så här kommer vi att arbeta
med tidningen Varghunden

Efter att vår tidigare redaktion avgått kommer vi att förändra arbetssättet med vår tidning.

Arbetet kommer att skötas av en redaktionsgrupp, där olika personer arbetar med sina respektive uppgifter. Exempel på de områden vi nu håller på att rekrytera är resultatredovisning, annonser, artiklar, distribution, med flera. Istället för att ha en traditionell redaktör kommer vi också troligen att ha en funktion som mer liknar projektledarens, som ser till att arbetet inom de olika funktionerna flyter på.

Tidningen kommer även i fortsättningen att komma ut fyra gånger per år.

Fortfarande saknar vi medarbetare till tidningen.
Har du kunskap eller intresse av att hjälpa till inom något område som rör tidningen
Välkommen att höra av dig till redaktionsgruppen
på e-post redaktor@svivk.se

Dags att betala medlemsavgiften?
Titta på adressetiketten!


Såhär gör du.

Dilaterad Cardio Myopati (DCM)
hos Irländsk Varghund.


Mer information.

25/11-15

Styrelsebeslut.

Viktig information till våra uppfödare
från våra vänner i England!

In english!

Annonsera i Varghunden!
Här finns all information ni behöver.


Svenska Irländsk Varghund klubben är medlem i