Här finner ni dokument i form av pdf-filer för nedladdning.

Rasstandard för Irländsk Varghund. Grupp 10
FCI-nummer 160
Originalstandard 2001-03-13
FCI-Standard 2001-04-02, engelska
SKKs Standardkommitté 2003-05-21, ändrad 2003-10-08

Uppdaterat 10/7-18

Rasspecifik avelsstrategi för Svenska Irländsk Varghund Klubben.
Version 2019
Enligt SKK, ska detta dokument förankras hos klubb-medlemmarna.
Detta är nu gjort genom information på klubbens hemsida.

Dokumentet är nu godkänt och därmed gällande.
Uppdaterat 31/3-19

Version 1 finns att ladda ner här
Version 2 finns att ladda ner här

Hjärtundersökning

Bidragsregler DCM. Blanketter för Hjärtundersökning av Irländsk Varghund.
Läs mer under Avel&Hälsa.
Blankett 1.
Blankett 2.

Poängräkningssystem. Poängräkning för vinstrikaste varghund enligt SvVK och SvIVK.
Gällande fr o m 2017-01-01
Uppdaterat 17/3-17

Protokoll. SvIVK styrelseprotokoll
Uppdaterat 23/11-19

Stadgar SvIVK. Stadgar för Svenska Irländsk Varghund Klubben.
Fastställda och gällande fr o m 2017-02-25.

GDPR - SvIVK.