Här finner ni dokument i form av pdf-filer för nedladdning.

Rasspecifik avelsstrategi för Svenska Irländsk Varghund Klubben.
Version 2
Enligt SKK, ska detta dokument förankras hos klubb-medlemmarna.
Detta är nu gjort genom information på klubbens hemsida.

Dokumentet är nu godkänt och därmed gällande.
Uppdaterat 31/3-14

Hjärtundersökning

Bidragsregler DCM. Blanketter för Hjärtundersökning av Irländsk Varghund.
Läs mer under Avel&Hälsa.
Blankett 1.
Blankett 2.

Poängräkningssystem. Poängräkning för vinstrikaste varghund enligt SvVK och SvIVK.
Gällande fr o m 2017-01-01
Uppdaterat 17/3-17

Protokoll. SvIVK styrelseprotokoll
Uppdaterat 16/5-18

Stadgar SvIVK. Stadgar för Svenska Irländsk Varghund Klubben.
Fastställda och gällande fr o m 2017-02-25.

GDPR - SvIVK.