Rapportering av dödsorsak Irländsk Varghund

AHK uppmanar alla ägare av avlidna irländska varghundar att vänligen fylla i den
skrivbara dödsorsaks-rapporten.


Detta är till stor hjälp för forskningen om irländsk varghund och RAS uppdateringen. Nästa RAS gäller åren 2009-2014, och ska skrivas under 2015. Det är därför av största vikt att vi får in så många dödsorsaksrapporter som möjligt för att göra ett rättvist RAS angående hälsan.

Man kan lämna in uppgifter på tidigare avlidna hundar. Alla uppgifter tas tacksamt emot.

Rapport av dödsorsak.


Gör så här:
Fyll i formuläret direkt på webben och klicka sedan på knappen "Skicka".
Ni kommer då att skicka formuläret som email till Marie Wiqvist. Här finns
det även möjlighet att bifoga ev. bilagor.
(Denna variant fungerar troligen inte i Windows 8)

Gör då så här:
Gör en utskrift av dokumentet för rapportering av dödsorsak på Irländsk
Varghund. Fyll i och skriv under. Därefter är det möjligt att skicka in det
antingen som brev via posten eller maila scannad kopia till Avels- & Hälsokommittén.
Marie Wiqvist
Torstuna-Högstena 1
749 72 Fjärdhundra
073-387 52 53
@ marie.wiqvist59@telia.com