Representant för Avels & Hälsokommittén är belagd med tystnadsplikt. Detta innebär att de uppgifter som kommer gruppen tillhanda och berör enskild hund ska stanna inom gruppen och får endast användas i Avels & Hälsokommitténs arbete för att främja vår ras. Undantag medgives endast i de fall hundägaren har givit sett samtycke till att lämna ut uppgifter om hunden. Dessutom förbinder sig funktionär i Avels & Hälsokommittén att följa "Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer" utgiven av SKK. Länkar

SKK's "Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer"
Arbetsbeskrivning för Avels & Hälsokommittén


Avels- & Hälsokommitté:

Skicka mail till: ahk@svivk.se