Hundens hälsa


Osteosarkom

------------- Info om Osteosarkom


Blanketter:
 • Medgivaravtal
 • Instruktioner för blodprovstagning
 • Hälsoenkät

 • Kardiomyopati (DCM)


  Lunginflamation


  Det finns en stor oro hos många ägare av irländsk varghund om vilken hjälp man kan få ifall någon av våra hundar drabbas av lunginflammation.

  Behandlingsmetoderna ser idag väldigt olika ut beroende på var i landet man bor.

  Avels – och Hälsokommitte´n har tagit fram en enkät angående lunginflammation hos irländsk varghund. Syftet med enkäten är att få ett tillförlitligt underlag så att klubben ska kunna söka hjälp angående behandlingsmetoderna vid lunginflammation, samt att använda enkätsvaren till klubbens revidering av RAS (Ras specifik avelstrategi).

  Vi behöver svar från ägare till levande hundar men även från ägare där hundar tyvärr avlidit.

  Även hundar som drabbades tillbaka i tiden. Har ni inte alla svar så svara så gott ni kan.

  Ägare av irländsk varghund uppmanas nu att svara på denna enkät och bidra till att rasen kan få den hjälp vi så väl behöver. Det är av särskild vikt och även vår förhoppning att uppfödare tar sig tid att besvara enkäten, eftersom de besitter mycket kunskap om rasen och har erfarenhet av många hundar.

  Varje ifylld enkät är mycket viktig för det sammanställda resultatet!

  Vi vill ha in svaren före den 31 oktober 2017.

  Tack för din medverkan
  Sonny, Sofie och Marie  Klicka på bilden för att komma till enkäten.


  Vi i Avels- och hälsokommittén försöker samla in svar för att kunna driva frågan om behandlingsmetod vidare. Det här gör vi för att vi ska få rätt hjälp till våra irländska varghundar som kan drabbas allvarligt av just lunginflammation. Den här enkäten gäller bara för en hund. Dessutom riktar den sig till första gången det hände. Har du fler hundar som drabbas ber vi dig svara på enkäten en gång per hund. Tack för att du tar dig tid att hjälpa till i den här viktiga frågan!

  17/9-17


  Porta Cava Shunt (PSS)


  Magomvridning